Algemene Info

Balletstudio "Rozemarijn" is in september 1989 van start gegaan met een aantal groepen a.d.v. klassiek en jazzballet.
Ondertussen is "Rozemarijn" is uitgegroeid tot een bruisende balletstudio.

Als kennismaking kunnen nieuwe leerlingen een proefles meedoen.
Na deze les krijgt u een inschrijfformulier. Het is extra aantrekkelijk om meerdere lessen te volgen vanwege de hoge combinatiekortingen (50%).

Eens in de twee jaar geven alle leerlingen van Balletstudio "Rozemarijn" een grote balletvoorstelling in de Hanzehof te Zutphen.

Op 19 mei 2000 is door een aantal particuliere balletschoolhouders de Nederlandse Brancheorganisatie van particuliere Balletscholen, de NBOB, opgericht.
Balletstudio Rozemarijn is er trots op tot een van de eerste door de NBOB Erkende Particuliere Balletscholen van Nederland te behoren.

Omdat het beroep van dansdocent nog altijd een vrij beroep is, kan iedereen die dat wil een balletschool oprichten of balletlessen geven. Dit gebeurt dan ook nogal eens in buurthuizen, op sportscholen en bij gymnastiekverenigingen. Meestal gaat het dan om jazzballetlessen en andere trendy dansvormen.
Deze lessen worden vaak gegeven door mensen die hiervoor niet bevoegd zijn. Zij hebben geen opleiding gevolgd en doen dit gewoon uit liefhebberij, met alle gevaren van dien en met veelal een groot risico voor de deelnemers. Immers, alleen aan de 4-jarige HBO- opleidingen worden de studenten uitgebreid onderwezen in anatomie, pedagogiek en preventie van blessures.

De NBOB vond dat het hoog tijd werd dat mensen die ballet- of danslessen willen gaan volgen hierover geïnformeerd worden. Daarom is in overleg met de NBDK (de Nederlandse Beroepsvereniging voor Danskunstenaars) het initiatief genomen om te komen tot een Erkenning voor balletscholen.
De NBOB stelt daarbij niet alleen eisen aan de kwaliteit van de lessen, de docenten en de accommodatie, maar geeft ook richtlijnen voor tarieven en de bedrijfsvoering van de school. Alle scholen die zich aanmelden bij de NBOB worden hierop gecontroleerd en pas als zij blijken te voldoen aan de Erkenningsregeling van de NBOB, waarin de kwaliteitseisen zijn vastgelegd, mogen zij zich officieel NBOB school noemen.

In de balletschool kan iedereen de officiële erkenning zien hangen en de Erkenningsregeling ligt voor iedereen ter inzage.

 

 

6 april: 

selectie I naar ArtEz, Dansdag buitenschools door 2de jaars studenten 

aanvang voorstelling: 15.00 uur

7 april:

Preview voorstelling Rozemarijn naar het museum

aanvang: 14.30 uur in de balletzaal

 

Meivakantie:

19 april t/m 5 mei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.l.v. Dian Derks

Rijkserkend balletdocent

Tel. 06-38330821

Logo NBDK

Logo NBOB

Bakkerstraat 18
7201 HP Zutphen